Overlay package - متحرک

این بسته فشرده، شامل overlay های رایگان موجود در برنامه Streamlabs OBS بوده که هر کدام، بسته ای به فرمت rar. می باشند

CSS Style - نمایش چت آپارات

فایل متنی حاوی کد نمایش چت آپارات، در قسمت CSS یک منبع Browser وارد کنید